(1)
Shen, P. Negotiating China’s Linguistic Diversity In Zhang Yimou’s Hero. CJA 2023, 2, 25-34.