Kilpatrick, J. (2014). Rainforest Mathematics. Journal of Mathematics Education at Teachers College, 5(2). https://doi.org/10.7916/jmetc.v5i2.647