Oppenheim, C. S. (2021) “quot”;, Meliora, 1(1). doi: 10.52214/meliora.v1i1.7897.