’GYUR MED, G. drung . An Analysis of the Recently Discovered Autobiography of Surkhang Sichö Tseten ༄༅།། གསར་དུ་རྙེད་པའི་བྲིས་དཔེ་བཀའ་བློན་ཟུར་ཁང་སིད་བཅོད་ཚེ་བརྟན་གྱི་རྣམ་ཐར་བཀའི་གུང་བློན་གི་འཁུར་འཛིན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་བུང་བའི་མགྲིན་གླུ་ཞེས་པར་དཔྱད་པ། . Waxing Moon, [S. l.], v. 1, 2021. DOI: 10.52214/waxingmoon.v1i.7067. Disponível em: https://journals.library.columbia.edu/index.php/waxingmoon/article/view/7067. Acesso em: 7 jul. 2022.